Detským jasliam Tulipán, sa ako prvému zariadeniu v Trnave, podarilo splniť podmienky novej legislatívy, tzv. jasličkového zákona (zákon č.448/2008)  a od 1.3.2018 je Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa „Detské jasle Tulipán“, prevádzkované VIDÍM SRDCOM, o.z. Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb tu >      

Detským jasliam Tulipán, sa ako prvému zariadeniu v Trnave, podarilo splniť podmienky novej legislatívy, tzv. jasličkového zákona (zákon č.448/2008)  a od 1.3.2018 je Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa „Detské jasle Tulipán“, prevádzkované VIDÍM SRDCOM, o.z.

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb tu >