Vstup do jasličiek Tulipán
Šatňa jasličiek Tulipán
Toalety a kúpelňa jasličiek Tulipán
Detské toalety
Kúpelňa
Herňa jasličiek Tulipán
Herňa jasličiek Tulipán
Spálňa jasličiek Tulipán
Spálňa jasličiek Tulipán
Detské jasle Tulipán
Kuchyňa detských jasiel Tulipán
Vstup do dvora
Dvor pre deti
Dvor pre deti
Dvor a altánok na hranie