Detské jasle Tulipán,
na Markovičovej 44 v Trnave.

Jasle vznikli ako súkromné zariadenie, ktoré majú dopĺňať rodinnú výchovu počas zamestnania rodičov detí. Detské jasle Tulipán sú prevádzkované priamo majiteľmi nehnuteľnosti. Majitelia vsadili na kvalitný a skúsený personál.

O detičky sa starajú zdravotné sestričky a vychovávateľky s niekoľkoročnými skúsenosťami.

V herni sú okrem veľkého možstva hračiek umiestnené aj malé stoly so stoličkami, kde deti maľujú, modelujú, hrajú spoločenské hry prípadne sa venujú rozumovým aktivitám.

Stravovanie

Kuchyňu predstavuje pestrá a vyvážená strava, ktorá je pripravovaná pre deti podľa veku na základe záväzných materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre predškolské a školské zariadenia v SR.
Na základe oznámenia rodiča o alergii dieťaťa je strava potrebne upravená.

Počas dňa je dodržiavaný pitný režim. Súčasťou jedálne je aj stôl a vysoké stoličky pre malé deti. Tie deti, ktoré už sami sedia, sú za detskými stolíkmi a učíme sa spolu kultúre stolovania.

Lokalita

Detské jasle sa nachádzajú v lokalite tichej domčekovej štvrte Tulipán, vzdialenej asi 1 km od železničnej stanice, na rohu ulíc Bratislavská a Markovičova.

 

K objektu jaslí patria aj parkovacie plochy, ktoré dopomáhajú k bezproblémové odovzdaniu a vyzdvihnutiu detí. Poloha je veľmi výhodná pre mamičky cestujúce do Bratislavy a zároveň poskytuje na tichej, stromami posiatej ulici priestor na prechádzky. Takisto je poloha výhodná pre rodičov pracujúcich v množstve spoločností, sídliacich v nedalekom okolí (PSA PEUGEOT, JOHNS MANVILLE, SACHS, BOGE..). Detské jasle TULIPÁN majú zvýhodnený program pre pracovníkov týchto spoločností. Detské jasle majú 2 oddelenia. Oddelenie mladších batoliat vo veku od 6 – 18 mesiacov. A oddelenie starších batoliat vo veku od 19 – 36 mesiacov.

Aplikácia výchovného procesu

Sociálne návyky

Včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti (vedieť vychádzať v kolektíve, vytvorenie si miesta v kolektíve), osvojenie si základných hygienických návykov zodpovedajúcich veku dieťaťa.

Stravovacie návyky

Pitie z pohára, samostatne sa učiť jesť, osvojiť si režim stravovania, výchova k zdravému životnému štýlu …

Jazyková podpora

Prvé slová, slovná zásoba, ktorá je rozširovaná pomocou knižiek, piesní, rozprávok, hier, dohliadame na tvorbu reči a vývoj reči…

Rozvoj myslenia

Veku zodpovedajúce hry ako je priraďovanie, rozlišovanie farieb, predmetov, tvarov…

Podpora kreativity a motoriky

Kreslenie, maľovanie, prvé strihanie, lepenie, formovanie, modelovanie…

Podpora fyzickej aktivity (pohybu) a motoriky

Lozenie, samostatné sedenie, prvé kroky, chôdza, prechádzky, radosť z hudby (koordinácia hlasu a tela, pomocou rytmiky, tanca a piesní), podpora muzických schopností a pod….

Podpora rozvoja zdravého citového života, intelektuálneho rozvoja osobnosti a vytvárania si sociálnych kontaktov.

Deti chodia pravidelne von na prechádzky alebo sa hrajú v tráve (podľa veku), k dispozícii máju pieskovisko, niekoľko preliezok (podľa veku a fyzickej zdatnosti).

Na deti pravidelne dohliadajú externí kvalifikovaní zdravotnícky pracovníci z oblasti pediatrie, neskôr logopédie.

Denný režim v jasličkách

SKUPINA PREDŠKÔLKÁROV
(deti od 2-3 roky)

06.00 – 08.30 príchod detí do jaslí, ranný filter, voľná hra
08.30 – 10.00 výchovno – vzdelávacie aktivity, interakčné hry
10.00  –  10.15 desiata
10.15   –   11.15 pobyt vonku (v náväznosti na počasie)
11.15   –   11.30 hygiena, príprava k obedu
11.30  –   12.00 obed
12.00   –  12.30 príprava na spánok, relaxácia
12.30  –   14.30 spánok detí, oddych
14.30   –   14.45 hygiena, obliekanie
14.45   –   15.30 olovrant
15.30   –   17.00 aktivity a hry alebo pobyt vonku, voľné hry, priebežný odchod detí domov

SKUPINA JASLIČKÁROV
(deti od 6-24 mesiacov)

06.00 – 08.30 príchod detí do jaslí, ranný filter, voľná hra, ranné dospávanie
08.30 – 10.00 výchovno – vzdelávacie aktivity, interakčné hry
10.00 – 10.30 desiata
10.30 – 11.05 dopoludňajší spánok, pobyt vonku (podľa potreby dieťaťa)
11.05 – 11.30 hygiena, príprava k obedu
11.30 – 12.00 obed
12.00 – 14.30 spánok
14.30 – 15.00 hygiena, obliekanie
15.00 – 15.30 olovrant
15.30 – 17.00 aktivity a hry alebo pobyt vonku, voľné hry, priebežný odchod detí domov