Personál

sestričky a pedagogickí pracovníci

Keďže naše opatrovateľky a pedagogický personál sú srdcom jasličiek, vsadili sme na skúsenosť, odbornosť a vzťah k deťom.

Momentálne sa o detičky stará len kvalifikovaný personál. Kombináciou zdravotníckeho a pedagogického personálu je docielená vyvážená starostlivosť s kvalitným pedagogickým vedením.

Veková skladba personálu je pestrá, sestričky sú v strednom veku, pedagogickí pracovníci zas mladší. Jazykovú prípravu má na starosť profesionálna pedagogička z jazykovej školy, s vysokoškolským vzdelaním z odboru.

Jazyková príprava prebieha podľa komplexne vypracovaného programu, vzhľadom na vekovú skladbu detičiek v jasličkách. Našim cieľom je prepojiť výučbu s hrou a podporiť tak tvorivosť detí a ich intelekt.

Príprava je rozdelená tematicky.

Každý týždeň sa zameriame na určitú tému, ktorú spracujeme tak, aby sme posilnili všestranný rozvoj dieťaťa. Využijeme pritom hudobnú, literárnu, výtvarnú, ale aj pohybovú výchovu. Chceme detičky naučiť cudzí jazyk nenáročnou formou, hraním, prezeraním obrázkov, spievaním, tancovaním a rôznymi pohybovými aktivitami. Posledný týždeň v mesiaci zameriame na opakovanie, pretože sme presvedčení, že len častým opakovaním si dieťatko dokáže prirodzene osvojiť jazyk.

Naše sestričky a učiteľky

Sestrička Alenka
vedúca jasličiek a záskok personálu

Je detská sestrička s viac ako 30 ročnými skúsenosťami, pracovala ako detská sestra na oddelení aj v ordinácii. Pracuje pre jasličky od ich založenia v roku 2011. Nadobudnuté skúseností pretavuje do snaženia, aby sa detičky v jasličkách cítili čo najlepšie a mali tú najkvalitnejšiu starostlivosť a stravu.

Sestrička Olinka Bučányová
trieda predškôlkárov

Je detská sestrička s viac ako 30 ročnými skúsenosťami na pozícii sestry, v posledných rokoch pracovala v trnavskom detskom domove, takže má zlaté srdiečko a deti skutočne ľúbi:).

Mgr. Sandrika Blinková
trieda predškôlkárov

Je absolventkou Pedagogickej fakulty, Trnavskej Univerzity, odbor Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, 3 roky pôsobila ako vychovávateľka v školskom klube pri ZŠ v Kľačanoch a dnes teší, učí a zabáva deti v Detských jasliach Tulipán.

Sestrička Dáška
trieda jasličkárov

Je absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury, odbor vychovávateľstvo-opatrovateľská činnosť. Je veľmi obetavá a starostlivá.

Sestrička Sabinka
trieda jasličkárov

Je absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury, odbor pedagogické lýceum. Je to „parťáčka“ a rada sa deťmi zabáva.