8. júna 2018 sa trieda predškôlkárov zúčastní výletu na hrad Devín.                                     Výlet bude spojený s plavbou loďou.    
8. júna 2018 sa trieda predškôlkárov zúčastní výletu na hrad Devín.                                  

 

Výlet bude spojený s plavbou loďou.